CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA

Chính Sách Thanh Toán
Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Thanh Toán

Date post: 03/05/2017 08:05 PM

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: I. THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT Quý khách thanh toán cho nhân viên giao nhận toàn bộ hoặc một phần...
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN ĐOÀN GIA
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
0979.238.080